CALX BRIGHT 44A1 poj. 20L Zobacz większe

CALX BRIGHT 44A1 poj. 20L

7511880

Nowy produkt

CALX BRIGHT 44A1 poj. 20L.

Preparat do wybielania tkanin z linii Clax przeznaczony do profesjonalnego stosowania w pralniach komercyjnych oraz w pralniach
prowadzonych na własne potrzeby. Do stosowania w zakresie niskich i średnich temperatur prania na bazie kwasu 6-(ftalimido)peroksyheksanowego.

Więcej szczegółów

produkt na zamówienie, czas oczekiwania do 2 dni roboczych

Ostatnie egzemplarze!

786,40 zł brutto

Więcej informacji

44A1
Clax Bright
Wybielacz na bazie tlenu do tkanin barwionych do niskich temperatur.
Opis
Clax Bright
jest preparatem do wybielania tkanin z linii Clax przeznaczonym
do profesjonalnego stosowania w pralniach komercyjnych oraz w pralniach
prowadzonych na własne potrzeby.
Clax Bright
jest stabilizowanym wybielaczem przeznaczonym do stosowania
w zakresie niskich i średnich temperatur prania na bazie kwasu 6-(ftalimido)pero-
ksyheksanowego.
Produkt powinien być stosowany w praniu głównym w temperaturze 40 - 50ºC, jest
odpowiedni do wszystkich rodzajów tkanin (z wyjątkiem wełny i nylonu), oraz tkanin
o trwałych kolorach.
Clax Bright
wykazuje największą skuteczność wybielania w temperaturze 40ºC
przy pH 9,2 - 9,5 (w momencie dozowania). Stosowanie preparatu zgodnie ze spo-
sobem użycia pozwala zminimalizować uszkodzenia tkaniny i utratę kolorów, zape-
wnia wysoki standard higieniczny oraz prowadzi do zmniejszenia zużycia energii
i wody.
Clax Bright
jest częścią systemu LowTemp, zawierającego enzymatyczny preparat
do prania wstępnego i głównego oraz wybielacz.
System polecany jest do większości typów tkanin, a w szczególności do białej odzie-
ży roboczej, bielizny stołowej w hotelach i restauracjach a także do bielizny w szpita-
lach i placówkach opieki zdrowotnej.
Cechy
• doskonały do wszystkich rodzajów tkanin (z wyjątkiem nylonu i wełny) oraz tkanin
o trwałych kolorach;
• wykazuje wysoką skuteczność wybielania w niskiej i średniej temperaturze,
oszczędza energię i przedłuża żywotność tkanin;
• pozwala zminimalizować uszkodzenia tkanin, a w konsekwencji powoduje
zmniejszenie kosztu wymiany tkanin;
• zapewnia wysoki standard higieny;
• ekonomiczny w użyciu, w ramach systemu LowTemp, prowadzi do zmniejszenia
zużycia energii i wody;
• temperatura i końcowe pH kąpieli piorącej są zgodnie z wymogami ochrony
środowiska.
Właściwości
Postać:
mleczno - biała ciecz
Gęstość (20ºC):
ok. 1,01 g/cm³
pH (koncentrat, w 20ºC):
ok. 3,5
Lepkość dynamiczna (mPa.S, w 20ºC):
550
Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą
ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.
Clax Bright
Sposób użycia
Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 20L.
Dozowanie preparatu uzależnione jest od rodzaju zabrudzeń. Zalecane dozowanie wynosi: 4 - 6 g/kg suchego
wsadu przy zabrudzeniach lekkich, 6 - 8,3 g/kg suchego wsadu przy zabrudzeniach średnich, 8,5-10 g/kg
suchego wkładu przy zabrudzeniach silnych.
Clax Bright
jest częścią systemu LowTemp i w zależności od rodzaju pranego asortymentu jest używany z reko-
mendowanymi przez firmę Diversey produktami do prania wstępnego i głównego.
Uwaga:
1. pH kąpieli piorącej powinno wynosić 9,2 - 9,5 przed dozowaniem Clax Bright (jeżeli pH > 9,5 to powinno być
wyrównane za pomocą kwasu octowego). Kontrola pH jest niezwykle istotna.
2. Nie stosować w praniu wstępnym wody zawierającej nadtlenek.
3. Należy unikać obecności wodorosiarczynu sodu w praniu głównym.
Uwaga:
Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany
do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.
Postępowanie z odpadami
Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych.
Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%,
odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie.
Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.
Warunki przechowywania
Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach,
w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich tempera-
turach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Okres trwałosci
12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).
Środki ostrożności
Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna
ochrona skóry. Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem
Clax
Bright
, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpa-ami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyk